Advice to young artists

Basically it doesn’t matter if you go to art school.

You just have to want to do it more than anything in the world, and if you don’t go to school you have to want it even more. Ultimately. all your experiences in life should prepare you for what you are painting.

The one thing you can do to train yourself is to draw. draw, draw, draw until it becomes a part of you.

Draw, draw, draw...

Draw, draw, draw…

It’s just like musicians – no matter how trained, how successful, they still practice scales.

You can take a course here and there – take anatomy at a medical school if you like. And look. Find the paintings and look at them. the originals, not reproductions. Every museum, every collection you can get to. I will never forget the first time I saw a Kandinsky – what a revelation!

For me, what I was told in art school was secondary – I had to forget a lot of what I learned in order to free my hand to do what it already knew how to do.  Too much thinking isn’t good.

Be a buddhist – look for your connectedness to everything in the world.

It will be hard and easy at the same time.

Your family might be supportive, but more likely they will worry – like mine did – that you will never be able to earn a living.I studied fabric design, just in case.  But it was interesting, and it’s not bad for an artist to learn a craft.

Don’t expect to be rich though.

2 responses to “Advice to young artists

 1. Reblogged this on Sorana Tarmu and commented:
  “De regulă, nu contează dacă ai studii de artă.
  Trebuie doar să vrei să faci artă mai mult decât orice pe lume, iar dacă nu mergi la școală, trebuie să vrei chiar și mai mult. În cele din urmă, toate experiențele vieții te vor pregăti pentru ceea ce vrei să pictezi.
  Singurul lucru pe care poți să faci pentru a te instrui e să desenezi, desenezi, desenezi, până devine o parte din tine.
  E ca și la muzicieni – nu contează cât de instruiți și de succes, ei tot exersează game.
  Poți să faci cursuri ici și colo – fă un curs de anatomie la o școală de medicină dacă vrei. Și privește. Găsește lucrări de pictură și privește-le. Originaluri, nu reproduceri. În orice muzeu, orice colecție la care ai acces. N-o să uit niciodată prima oară când am văzut un Kandinsky – ce revelație!
  Pentru mine, ce mi s-a spus la școala de artă a fost secundar – a trebuit să uit mult din ce am învățat pentru a-mi elibera mâna să facă ceea ce știa deja să facă. Nu e bine să gândești prea mult.
  Fii ca un buddhist – caută conectivitatea ta cu tot ce e în lume.
  Va fi greu și ușor în același timp.
  Familia ta te poate sprijini, dar mai degrabă vor fi îngrijorați – ca a mea – că nu vei putea să te întreții niciodată. Am studiat și design de textile, pentru orice eventualitate. Dar a fost interesant, și nu e rău pentru un artist să învețe un meșteșug.
  Însă nu te aștepta să te îmbogățești…”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.